مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دوره های عالی مدیریت MBA

دوره عالی مدیریت MBA
کپی شناسنامه، یک سری
کپی کارت ملی، یک سری
کپی مدرک کارشناسی
دو قطعه عکس 3*4
واریز مبلغ 250000 ریال به حساب شماره 971707 بانک سپه
شعبه 29 بهمن تبریز، به نام سازمان مدیریت صنعتی تبریز

برای دریافت فرم ثبت نام بروی لینک زیر کلیک نمایید.
دریافت فرم ثبت نام در دوره های عالی مدیریت MBA