جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  33333600-041  داخلی 702 سرکار خانم فرداد  تماس حاصل فرمایید.