زمان برگزاری  : 13 و 14 شهریور ماه 1397 
ثبت نام از طریق سایت :      www.nteltir.com
شماره تماس :       02188772279