*ثبت نام تور علمی - صنعتی مدیریت نوآوری :

**کارگاه اموزشی در دانشگاه لایپزیک آلمان

* بازدید از کارخانه های  BMW و Porsche
*بازدید از جاذبه های گردشگری لایپزیک برلین و پراگ  و وین

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 041333308155 و 04133379955 داخلی 304 تماس حاصل فرمایید.

:mega:efj khlث