سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی برگزار می کند :

** کارگاه تخصصی آشنایی با ارز دیجیتالی و بیت کوین  در راستای سرمایه گذاری نوین
 تاریخ برگزاری :  14 دی ماه
ساعت :  9 الی 13 -

شماره تماس :  041-33379955-58   داخلی 304

با ما همراه باشید .