کارگاه تخصصی:
پاشنـه آشیـل مدیـران
سخنران: مهندس نیما کیمیایی
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی و بازرگانی بین الملل از دانشگاه تیلور آمریکا
خالقکتاببرگبرندهمذاکرات
مشاور و مدرس بیش از 80 برند معتبر از قبیل هیوندای،مرسدس بنز،سوبارو،،گروهحملونقلمهرگانکیش و ...
 
محورهای سخنرانی:
دردسرهای بزرگ مدیران
لاک پشت وخرگوش سازمانی
تاثیرعوامل بیرونی یاتقلید
تکنیکهای پرکردن ظرفیتهای خالی
روش توزیع قدرت
دلایل برهم خوردن تعادل سازمان
روشهای میستریشاپینگوتاثیرآن برشناخت آشیل سازمان
روابط رسمی باغیررسمی
سبک مدیران
سبک طراحی استراتژی سازمانی
جریان درآمدزایی وخلق ثروت
روش برخورد بارقبا
تغییرقاعده بازی پسازموفقیت
طراحی سناریوی آینده جهت طراحی برنامه های استراتژیک
 
زمان برگزاری: روز دوشنبه مورخ  29/09/1395- ساعت 18-16
 
هزینه ثبت نام:1.300.000 ریال (شامل گواهینامه دوزبانه، اسلایدهایآموزشی، پذیرایی میان وعده و ...)
شماره حساب: جاری 14/9717 نزد بانک سپه شعبه 29 بهمن تبریز بنام سازمان مدیریت صنعتی تام آذربایجان
شماره کارت5690-4563-1011-5892 نزد بانک سپه بنام شرکت مدیریت صنعتی تام آذربایجان
شماره تماس: 58-33379954 - 041
شماره فاکس 33379959-041