امروز :
دوره ها
دوره های بازاریابی و فروش دوره های مالی ، حسابداری ،عمومی دوره های عمومی کامپیوتر دوره های تخصصی شبکه کارگاه های عملی نرم افزار های تخصصی زبان انگلیسی بزرگسالان زبان ویژه کودکان زبان ترکی استانبولی زبان آلمانی زبان کره ای اموزش و توسعه مدیران هنر و معماری کارگاه های کودکان و والدین زبان های برنامه نویسی دوره های تجارت و بازرگانی دوره های گردشگری دوره های مدیریت / کیفیت / تولید دوره های سرمایه گذاری دوره های MBA , Mini MBA دوره های تربیت کارآفرینی دوره های فن بیان دوره های مربیگری دوره های منابع انسانی
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
کارگاه تهیه اظهار نامه مالیاتی ----ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مهر ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
اینستاگرام مارکتینگ ----ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت آبان ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
آئین نگارش و مکاتبات اداری ----ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مهر ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
قانون کار ----ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مهر ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
اصول ایمنی HSE ---ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مهر ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
نظام آراستگی محیط کار ---ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مهر ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
مبارزه با پولشویی ---ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مهر ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
کارگاه اظهار نامه ارزش افزوده ---ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مهر ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
منشی گری و مسئولین دفاتر ---ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مهرماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK---ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مهر ماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
اصول و فنون مذاکره ---ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی با پرسنل زیر 100 نفر 8 ساعت مهرماه رایگان حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی AI Marketing - کارگاه دوم 8 ساعت آبان ماه 8000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
MBA کریپتو کارنسی یکساله مهرماه پذیرش از طریق مصاحبه حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام