امروز :
دوره ها
دوره های بازاریابی و فروش دوره های مالی ، حسابداری ،عمومی دوره های عمومی کامپیوتر دوره های تخصصی شبکه کارگاه های عملی نرم افزار های تخصصی زبان انگلیسی بزرگسالان زبان ویژه کودکان زبان ترکی استانبولی زبان آلمانی زبان کره ای اموزش و توسعه مدیران هنر و معماری کارگاه های کودکان و والدین زبان های برنامه نویسی دوره های تجارت و بازرگانی دوره های گردشگری دوره های مدیریت / کیفیت / تولید دوره های سرمایه گذاری دوره های MBA , Mini MBA دوره های تربیت کارآفرینی دوره های فن بیان دوره های مربیگری دوره های منابع انسانی
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 24 ساعت در شرف اجرا حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم آسیا 24 ساعت در شرف اجرا 12000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
دادرسی مالیاتی 12 در شرف اجرا 8500000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
تربیت کارشناس حسابداری 214 ساعت در شرف اجرا حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 24 ساعت در شرف اجرا 15000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
اظهار نامه مالیاتی 12 ساعت در شرف اجرا 8500000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دوره آموزشی حسابداری پیمانکاری 32 ساعت در شرف اجرا -- حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
دفاتر نویسی 8 ساعت در شرف اجرا 8500000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
حسابداری مالیاتی 24 ساعت در شرف اجرا 9000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام