امروز :
دوره ها
دوره های بازاریابی و فروش دوره های مالی ، حسابداری ،عمومی دوره های عمومی کامپیوتر دوره های تخصصی شبکه کارگاه های عملی نرم افزار های تخصصی زبان انگلیسی بزرگسالان زبان ویژه کودکان زبان ترکی استانبولی زبان آلمانی زبان کره ای اموزش و توسعه مدیران هنر و معماری کارگاه های کودکان و والدین زبان های برنامه نویسی دوره های تجارت و بازرگانی دوره های گردشگری دوره های مدیریت / کیفیت / تولید دوره های سرمایه گذاری دوره های MBA , Mini MBA دوره های تربیت کارآفرینی دوره های فن بیان دوره های مربیگری دوره های منابع انسانی
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
مجموعه کارگاه های توانمند سازی والدین 4 کارگاه مهر 1401 -- حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
کاربر ICDL 1 , 2 ویژه نوجوانان 75ساعت مهر ماه 12000000 حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
طب سنتی 30 ساعت مهر ماه 15000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
رباتیک ترم 2 12 ساعت مهرماه 6000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
رباتیک ترم 1 16 ساعت مهر ماه 6000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
رباتیک ترم 2 12 ساعت مهر ماه 6000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
رباتیک ترم3 16 ساعت مهر ماه 6000000 ریال حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
رباتیک نوجوان 16 ساعت مهر ماه 8000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
عنوان مدت دوره زمان برگزاری شهریه دوره نوع برگزاری وضعیت ثبت نام
دوره تربیت کارآفرین جوان مدیران فردا (MBA جوانان) 6 پودمان مهرماه -- حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
MBA نوجوانان TMBA 120 ساعت مهرماه -- حضوری در حال ثبت نام پیش ثبت نام
حل مسئله و افزایش دقت و تمرکز با بازی های فکری 15 ساعت مهر ماه 5000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
نقاشی کودکان 15 ساعت مهر ماه 6000000 ریال حضوری در حال برگزاری پیش ثبت نام
طرح پرورش 200 کارآفرین جوان -- حداکثر 1401/08/30 -- در حال ثبت نام پیش ثبت نام