امروز :

دفتر کارنو

کافه کارآفرینی

استقرار

پذیرش ایده

هسته های پذیرش

دفتر کارآفرینی 

امروزه با توجه به نقش مهم استارتاپ ها یا کسب و کارهای نوپا در توسعه و پیشرفت اقتصاد کشورها، کارآفرینی جایگاه ویژه و متمایزی در دنیای مدرن پیدا کرده است. کارآفرینی با توجه به ایده های جدید بستری مناسب برای رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می کند. بسیاری از ایده هایی که در ظاهر بی اهمیت هستند، ممکن است در اینده به پروژه های بزرگ و موفق تبدیل شوند. در واقع، توسعه صنعتی، رشد محلی و افزایش اشتغال، همه و همه به توسعه و رشد کارآفرینی وابسته است.

در نتیجه، کارآفرینان افرادی هستندکه بذر توسعه صنعتی می پراکنند و طعم میوه اشتغال، افزایش درآمد، استانداردهای بهتربرای زندگی و رشد اقتصادی جامعه را به مردم می چشانند. در چنین شرایطی، آیا احساس می کنید که آشنایی لازم و کافی را باکارآفرینی دارید؟ آیا از همه مزایا و امتیازات کارآفرینی و عواملی که آن را تحت تاثیر قرار می دهند آگاهید؟ آیا میدانید که چه انواعی از کارآفرین و کارآفرینی وجود دارد؟

مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی تبریز با راه اندازی دفتر کارآفرینی و ایجاد کلینیک اشتغال و کافه کارآفرینی سعی دارد از ایده های دانشجویان حمایت لازم را انجام دهد و آماده پذیرش ایده های قابل اجرا و مشاوره در زمینه های راه اندازی کسب و کار در مرکز برای دانشجویان باشد.